طبقه بندی لباس نوزاد

انتخاب لباس مناسب برای بچه ها

/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7

لباس پوششی است که ما را در برابر انواع تغییرات آب و هوایی محافظت می کند و  یکی از سه نیاز اساسی و مهم هر انسان در زندگی روزمره است. علاوه بر این  با انتخاب نوع صحیح اون ظاهر خوبی به ما می دهد. در دوره جوانی توجه بچه ها  به لباسهایی که براشون انتخاب میشه رو به افزایش است. حتی خودشون هم  مشارکت می کنند. کودکان امروزی به صورت گسترده در معرض انواع رسانه ها قرار  داره و به همین دلیل با حقوق خودش آشنا است و در مورد لباسی که می خواد  بپوشه نظر می ده. در دنیای امروز تمرکز طراحان لباس روی سادگی، راحتی و  نگاه جدید به طراحی لباس کودک است.