درباره ما

فرشگاه "لی لی پوت" در سال 1390با رویکرد ارائه پوشاک مارکدار و با کیفیت در مشهد افتتاح شد.

احترام به مشتری و ارائه خدمات در شان مشتری همیشه از اولویت های کاری ما بوده. در سال 1397، با توجه به سطح کیفی فروشگاه، به بلوار سجاد مشهد نقل مکان کردیم.

"لی لی پوت" در این سالها، از تامین کنندگان اصلی پوشاک مارکدار مانند محصولات "کارترز - Carters" ، "بی بی گپ - Baby Gap" ، "چیکو - Chicco" و "جونیورز - Juniors " درشرق ایران می باشد و تلاش شده است رضایت خاطر مشتریان و اعتماد آنها بالاترین سرمایه ما می باشد؛ فراهم شود.